• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Articles

Đặng Thị Thanh Tâm

1. Họ và tên: Đặng Thị Thanh Tâm

2. Năm sinh: 17/01/1985

3. Nam/Nữ: Nữ

4. Học vị: Thạc sỹ . Năm đạt học vị: 2011

5. Chức vụ: Giảng viên

6. Địa chỉ nhà riêng: Căn hộ 12, khu B, Viện nghiên cứu Rau Hoa Quả, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

7. Điện thoại: CQ:0462617655 Mobile: 0948309933

8. Email: thanhtam17_01@yahoo.com

9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân:

Tên tổ chức: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Tên người Lãnh đạo: PGS. TS Trần Đức Viên – Hiệu trưởng

Điện thoại người Lãnh đạo: 0462617686

Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Công nghệ Sinh học

2007

Thạc sỹ

Đậi học Công nghệ Suranaree, Thái Lan

Công nghệ Sinh học

2011

11. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

2008

Giảng viên

Bộ Môn CNSH, Khoa Nông Học, ĐHNNHN

Trâu Quỳ - Gia Lâm - HN

10/2008-nay

Giảng viên

Bộ Môn CNSH Thực Vật, Khoa CNSH, ĐHNNHN

Trâu Quỳ - Gia Lâm - HN

12. Các công trình công bố

TT

Tên công trình

Là tác giả hoặc đồng tác giả

Nơi công bố

Năm công bố

1

Dang Thi Thanh Tam and Mariena Ketudat-Cairns: Studying the Genomic Function of Rice β-glucosidase via RNA Interference; International

Đồng tác giả

Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010) Food, Health and Trade Thailand

2010

2

Dang Thi Thanh Tam and Mariena Ketudat-Cairns; Applying a high-throughput Inducible RNA interference in Rice.

Đồng tác giả

The 4th SUT Graduate Conference 2011, p16-23 Thailand

2011

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

TT

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thuộc Chương trình

Tình trạng đề tài

Thời gian

1

Nghiên cứu tạo rễ tơ của cây Tam thất, Ngũ gia bì chân chim và thử nghiệm quá trình sản xuất sinh khối bằng bioreactor

Chương trình đề tài tiềm năng, Bộ KHCN

Chưa nghiệm thu

01/2012-01/2013

2

Nghiên cứu điều khiển sự ra hoa in vitro của hoa lan, hoa hồng và họ cảnh tiên (lá bỏng).

Đề tài cấp bộ, Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2012

Chưa nghiệm thu

2012 -2014

3

Thiết kế vector RNAi phục vụ tạo giống lúa chuyển gen kháng bệnh đạo ôn

Đề tài trọng điểm cấp trường

Chưa nghiệm thu

09/2011-09/2013

 

 Faculty of Biotechnology

Address: Building B-Hanoi University of Agriculture                 
              Trau Quy-Gia Lam-Hanoi
Phone number : +844-3876-0135;  +844-6261-7657.
Fax: +844-3827-6554  Email: vpkcnsh@hua.edu.vn

Switch mode views: