• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Articles

Nguyễn Đức Bách

1. Họ và tên: Nguyễn Đức Bách

2. Năm sinh: 1979

3. Nam/Nữ: Nam

4. Học vị: Tiến sỹ . Năm đạt học vị: 2010

5. Chức danh nghiên cứu:.

6. Địa chỉ nhà riêng: nhà 28, ngách 1/51, phố Lệ Mật, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

7. Điện thoại: CQ: 043.8767172 Mobile: 0983926497

8. Email: ndbach@hua.edu.vn

9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân:

Tên tổ chức: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Tên người Lãnh đạo: PGS. TS Trần Đức Viên – Hiệu trưởng

Điện thoại người Lãnh đạo: 0462617686

Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học KHTN

CNSH, Hóa Sinh học

2000

Thạc sỹ

Đại học KHTN

Sinh học, Hóa sinh học

2004

Tiến sĩ

Saarland, CHLB Đức

Sinh học phân tử, Tế bào

2010

Thực tập sinh khoa học

Kobe, Nhật Bản

Sinh học phân tử, Di truyền người

2003

11. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

2000-2003

Giảng viên

Bộ môn Thực Vật, Khoa Nông học, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Trâu Quỳ - Gia Lâm - HN

2003-2007

Nghiên cứu viên

Viện Công nghệ sinh học

18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

1-3/2003

Thực tập sinh khoa học

Trung tâm nghiên cứu Y học quốc tế (ICMR) Đại học Y Kobe, Nhật Bản

Kobe, Nhật Bản.

2004-2006

Giảng viên

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Trâu Quỳ - Gia Lâm - HN

2006-2010

Nghiên cứu sinh

Sinh học phân tử Tế bào

Đại học tổng hợp Saaland, CHLB Đức

2004-2011

Giảng viên

Sinh học phân tử

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

12/2011-7/2012

Chuyên viên

Hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học Công nghệ.

8/2012-nay

Giảng viên

Sinh học phân tử

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

12. Các công trình công bố

TT

Tên công trình

Là tác giả hoặc đồng tác giả

Nơi công bố

Năm công bố

1

Hoạt tính Sinh-Dược học của hợp chất Polyphenol từ cây Cối xay Abutilon indicum L.

Đồng tác giả

Tạp chí sinh học

2001

2

Thăm dò phương pháp chiết rút thành phần hợp chất tự nhiên từ cây cối xay (Abutilon indicum L.

Tác giả

Tạp chí dược học

2002

3

Nghiên cứu sự thay đổi phổ protein của các dòng rong câu Gracilaria asiatica chiếu xạ

Đồng tác giả

Hội nghị khoa học biển Đông.

2002

4

Sử dụng kỹ thuật RAPD để phân tích da dạng di truyền các dòng rong câu Gracilaria asiatica chiếu xạ

Đồng tác giả

Hội nghị khoa học biển Đông.

2002

5

KSo sánh trình tự nucleotide ITS-1 ribosom của một số loài tảo Việt Nam

Đồng Tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệTạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp

2002

6

Deletion of the SMN1 Gene mutation detected in more than 40% of patients with Spinal Muscular Atrophy in Vietnam

Tác giả

Kobe Journal of Medical Science

2003

7

Đột biết gene SMN1 ở các bệnh nhân loạn dưỡng cơ tủy

Đồng tác giả

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc

2003

8

Phân tích ba trường hợp đột biến gene Duchene ở 11 bệnh nhân chẩn đoán Duchene và Becker

Tác giả

Những vấn đề trong nghiên cứu cơ bản, hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2

2003

9

Xem thêm ...

...

...

...

13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1

Ứng dụng chỉ thị phân tử DNA để xác định các gene kháng bệnh bạc lá ở lúa

Chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá (Lập Thạch, Vĩnh Phúc)

2004-2006

14. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

TT

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thuộc Chương trình

Tình trạng đề tài

Thời gian

1

Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua chín chậm và kháng virus xoăn vàng lá bằng chỉ thị phân tử

Đề tài cấp nhàn nước

Chưa nghiệm thu

2012-2015

2

Tuyển chọn và phát triển các giống lúa mới năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc lá, đạo ôn cho huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

Dự án Danida

Đã nghiệm thu

2004-2006

3

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa nếp kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử cho các tính phía Bắc

Đề tài cấp nhàn nước

Chưa nghiệm thu

2012-2015

 

 Faculty of Biotechnology

Address: Building B-Hanoi University of Agriculture                 
              Trau Quy-Gia Lam-Hanoi
Phone number : +844-3876-0135;  +844-6261-7657.
Fax: +844-3827-6554  Email: vpkcnsh@hua.edu.vn

Switch mode views: