Khoa Công nghệ thực phẩm

Cơ sở vật chất

Phòng thực hành thực tập

Email In PDF.

Đang cập nhật....

 

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ giáo viên và sinh viên, các phòng thí nghiệm của khoa được trang bị và nâng cấp với những trang thiết bị hiện đại:

1. Phòng thí nghiệm trọng điểm CNSH Thực Phẩm

2. Phòng thí nghiệm hóa sinh

3. Phòng thí nghiệm CN sau thu hoạch

4. Phòng thí nghiệm CN chế biến

5. Phòng thí nghiệm vi sinh vật

Các thiết bị chuẩn bị và lưu mẫu (Thiết bị sấy đông khô, tủ lạnh sâu, máy ly tâm lạnh), các thiết bị phân tích (máy quang phổ UV-VIS, bộ cất đạm, bộ cất lipid, bộ cất quay chân không, máy đo độ nhớt thực phẩm, máy đo màu thực phẩm, máy đo độ cứng...), các thiết bị nuôi cấy vi sinh vật... 

 

THƯ VIỆN - PHÒNG MÁY Thư viện khoa

Một số tài liêu  E-Book

Food technology 1

Food technology 2

Food technology 3

Food technology 4


Phòng máy tính

 Mở cửa phục vụ giáo viên và sinh viên tất cả các ngày làm việc


Thư viện trường

 Tra cứu tài liệu tại đây