Đề cương Thực tập Giáo trình (Dùng cho sinh viên K53 CN & CNTY) PDF In E-mail
Người viết: BM CNCK   
18/03/2011

1. Mục đích của TTGT

- Giúp cho sinh viên nâng cao kiến thức các môn học chuyên khoa: CN lợn, trâu bò, gia cầm) sau khi đã học xong phần lý thuyết; nâng cao kiến thức thực tế, từ đó nâng cao tay nghề.

- Trong một phạm vi hẹp, có thể áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất.

- Nâng cao khả năng giao tiếp, vận động quần chúng, nâng cao hiểu biết  về đời sống kinh tế, xã hội của sinh viên về nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.

-           - Thực tập GT là  môn học có 1 ĐVHT (15 tiết), rất quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Phương hướng TTGT 2011

Ý nghĩa thực tiễn:

- Hầu hết các cơ sở chăn nuôi tập trung hiện đã tư nhân hay cổ phần hoặc công ty hoá, các cơ sở trên đều không muốn cho một số lượng lớn sinh viên vào thực tập vì sợ ảnh hưởng đến công tác phòng dịch, nhất là dịch cúm gia cầm.

- Khi triển khai, số lượng sinh viên rất lớn, trong khi số lượng giáo viên có hạn nên việc hướng dẫn gặp khó khăn, nhất là về phương tiện, chỗ ăn, ở, sinh hoạt của sinh viên.

- Việc đưa một đoàn đông sinh viên về một cơ sở sẽ rất khó khăn cho công tác thực hiện thực tập và triển khai công tác chuyên môn (do cơ sở chật chội, số lượng chuồng trại gia súc, gia cầm có hạn…).

Để tháo gỡ và khắc phục các khó khăn, hạn chế nói trên, trong những năm gần đây, khoa đã thành công trong việc phân tán các lớp sinh viên về các trang trại để thực tập giáo trình rất có hiệu quả, vì:

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, hiện nay số trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn đã rất phát triển trên hầu hết các thỉnh, thành trong cả nước, hoàn toàn đủ cho sinh viên về thực tập.

Năm nay, bộ môn CNCK triển khai TTGT cho sinh viên ngành CN và CNTY như sau:

a. Dựa trên kế hoạch của phòng Đào tạo,  Bộ môn CNCK lập kế hoạch, thông qua đề cương chi tiết, cử cán bộ - giáo viên chỉ đạo đợt TTGT, trình BCN khoa và Nhà trường để  ra quyết định Thực tập giáo trình cho các lớp sinh viên.

b. Khoa, bộ môn phổ biến kế hoạch, nội dung, đề cương TTGT cho sinh viên nghiên cứu trước khi đi thực tập.

Trên cơ sở hiểu biết của bản thân, nhất là các mối quan hệ có sẵn với các cơ sở… sinh viên tập hợp thành các nhóm từ 3-7 người, có nhóm trưởng, tự liên hệ các trang trại chăn nuôi để về thực tập giáo trình, khoa sẽ cấp các giấy giới thiệu để sinh viên đi liên hệ cho thuận tiện.

Địa điểm: để dễ kiểm tra và không để sinh viên đi lại quá xa, nên bố trí cho sinh viên chủ yếu thực tập tại các trang trại của các tỉnh xung quanh Hà Nội: Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.  Riêng các tỉnh có nhiều trang trại khác là Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An… nếu có sinh viên quê nhà đăng ký thì  có thể giải quyết cho sinh viên về thực tập.

Tiêu chí chọn trang trại: nên chọn các trang trại có quy mô tương đối khá:

+Lợn:         > 20 nái hoặc 100 lợn thịt

+Gà:           > 300 gà giống hoặc 1000 gà thương phẩm.

+Trâu bò:   > 10 trâu, bò.

Trong trường hợp có một số sinh viên không tự tìm được địa điểm thực tập, bộ môn sẽ giúp đỡ liên hệ địa điểm.

Thời gian TTGT: 1 tuần sinh viên thực tập tại cơ sở.

Trong thời gian đó, tại trang trại chăn nuôi đã chọn, sinh viên tiến hành thực tập trên loại vật nuôi chính (trong 3 loại là lợn, trâu bò và gia cầm) của cơ sở.  Hai loại vật nuôi còn lại, các nhóm  liên hệ với các cơ sở lân cận để thực tập, mục đích là ®Ó sinh viên thực tập được với cả 3 đối tượng vật nuôi đã học.

Trong thời gian thực tập, các thầy cô sẽ đi kiểm tra trực tiếp hay gián tiếp (thông qua điện thoại)…

Kết thúc 7 ngày này, sinh viên viết báo cáo TTGT (theo đề cương đã được hướng dẫn), tổng kết với cơ sở và rút về trường.

c. Chấm báo cáo, bài tập lớn của từng sinh viên.

 

 

    Trưởng  Bộ môn CNCK

 

 

                                                                                       PGS.TS.  Bùi Hữu Đoàn

 

Phần phụ lục

 

        KHOA CHĂN NUÔI THUỶ SẢN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN CHĂN NUÔI CHUYÊN KHOA            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         ----------***----------                                      ----------***----------

                                                                Hà nội, ngày  tháng 3 năm 2011

 

ĐƠN XIN THỰC TẬP GIÁO TRÌNH

 

                            Kính gửi:

 

Nhóm chúng em gồm có …..    sinh viên, có tên sau đây:

1

2

3

4

5

6

 

 Xin được Thực tập Giáo trình các môn học chuyên khoa tại:

………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:

Điện thoại:

Trong thời gian 7 ngày, từ ngày                                  đến ngày

Chúng em xin cam kết:

Chấp hành nghiêm túc các nội quy quy chế của Nhà trường và của cơ sở chăn nuôi, nghiêm túc học tập, tích cực tham gia lao động tại cơ sở, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cơ sở và nhân dân địa phương, viết báo cáo đầy đủ khi kết thúc đợt thực tập.

                                                                       TM nhóm sinh viên

 

 

 


ĐỀ CƯƠNG  CHI  TIẾT

 

        Họ và tên sinh viên:                                                                     Lớp:

 

 1. Các thông tin chung về hộ chăn nuôi

Họ và tên chủ hộ:                                       Tuổi:

Địa chỉ: thôn

Huyện

Tỉnh

ĐT (nếu có):

Trình độ văn hoá chủ hộ:

Số nhân khẩu trong gia đình:

Diện tích quản lý (sào):

Diện tích dành cho chăn nuôi:

Hình thức sở hữu: có sổ đỏ

                            Thuê

                             Đấu thầu

                             Mượn của bà con…

                             Hình thức khác

Tổng vốn(triệu đồng):

Trong đó, tự có:

Vay

Nguồn vay:

Lãi xuất/ tháng:

Tổng số lao động phục vụ chăn nuôi:

Trình độ: KS:          BS TY:                  CĐ:               TC:                 Sơ cấp:             CNKT:

CN không được đào tạo:        

Các hoạt động sản xuất chính của của hộ:           Tỷ trọng (%) từng loại:

Các loại vật nuôi chính:

Tổng thu nhập từ chăn nuôi:

Tỷ trọng trong tổng thu nhập:                %

Thời gian bắt đầu nuôi  từng loại vật nuôi:

Thống kê từng loại vật nuôi cụ thể (cơ cấu đàn) hiện có: 

 

 1. Khảo sát về công tác giống

Phẩm giống đang nuôi:                                 Tuổi

Nguồn gốc (nơi mua, bố, mẹ): mua từ:

Trại giống nhà nước:

Tỉnh:

Huyện:

Tư nhân:

Độ tin cậy: Cao:                TB:               Kém:

Giá từng loại:                 đ/đv

Có sơ đồ lai tạo con giống đang nuôi : Có:               Không:

Đặc điểm ngoại hình:

Khối lượng (ước tính):

Năng suất từng loại vật nuôi: nêu sản lượng, năng suất sinh sản, cho thịt, cho trứng, sữa… của vật nuôi

            Nhận xét: dựa vào thực tế, nhận xét các vấn đề về công tác giống: nguồn gốc có rõ ràng không, có hồ sơ đầy đủ, đặc điểm ngoại hình của phẩm giống so với lý thuyết… có đạt tiêu  chuẩn không. Năng suất so với lý thuyết  đạt bao nhiêu %…

 

 1. Khảo sát chuồng nuôi

Tổng S chuồng nuôi:

Số dãy chuồng:

S phục vụ: kho, nhà ở, trạm chế biến, nhà làm việc…

 1.  
  1. Sơ đồ mặt bằng và diện tích:
  2. Khoảng cách tới khu dân cư:            m, tới đường cái, khu công cộng:      m
  3. Tường/vách
  4. Nền:
  5. Mái:
  6. Hệ thống máng ăn:
  7. Hệ thống cấp nước uống:
  8. Hệ thống cấp  nước tắm, rửa chuồng…
  9. Hệ thống xử lý phân, nước thải:
  10. Hệ thống ánh sáng:
  11. Điều khiển không khí:
  12. Mô tả phương thức và hệ thống chống nóng:
  13. Mô tả phương thức và hệ thống chống rét:

 

Nhận xét: nêu ưu điểm; nhược điểm, mức độ hợp lý của từng hạng mục nói trên có so với lý thuyết.

 

 

 1. Khảo sát thức ăn và khẩu phần
  1. Nguồn thức ăn cho vật nuôi mà hộ đã và đang sử dụng
  2. Kỹ thuật sản xuất, chế biến  và bảo quản thức ăn mà hộ đã áp dụng
  3. Khảo sát khẩu phần ăn hiện tại cho từng loại vật nuôi:

Loại thức ăn

Lượng thu nhận

Giá trị dinh dưỡng

 

 

Năng lượng

Protein

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

 

 

Tổng

 

 

 

Tổng lượng TĂ tiêu thụ/ năm

Trong đó: tự chế:                     (%)

                 TĂ hỗn hợp            (%)

Số hãng cung cấp:

Số lượng TĂ từng hãng cung cấp (tấn)                               Tỷ trọng:        %

Giá:

Phương thức thanh toán:

Độ hài lòng của chủ hộ:

Nhận xét cảm quan về thức ăn:

Tiêu tốn thức ăn (kg/1 đv sản phẩm):

Nhận xét ưu, nhược điểm:

 

 1. Khảo sát các quy trình kỹ thuật

Khảo sát các quy trình kỹ thuật mà hộ đang áp dụng cho từng loại vật nuôi:

CN lợn: lợn con theo mẹ; lợn thịt; hậu bị; lợn nái; lợn đực giống…

Gia cầm: GC con; thịt; hậu bị; đẻ thương phẩm; đẻ trứng giống…

Bò sữa: nuôi bê, nuôi bò hậu bị; bò đang khai thác sữa: cách vắt sữa, nuôi dưỡng và chăm sóc, cạn sữa, nuôi bê, phối giống, điều trị viêm vú, thu gom và bảo quản sữa…

Nêu ưu điểm, nhược điểm của các quy trình trên so với lý thuyết đã học.

 

6- Thú y:

Về phòng dịch

Trang trại đã có Nội quy thú y chưa?

Mức độ hoàn thiện: Tốt:              TB:               Yếu:

Cổng có hố phòng dịch không, mức độ bảo đảm?

Mức độ hoàn thiện: Tốt:              TB:               Yếu:

Tự đánh giá về mức độ ô nhiễm môi trường tại trang trại: rất ô nhiễm:

Ô nhiễm:                ít ô nhiễm:                     môi trường tốt:

Có áp dụng biện pháp an toàn sinh học không?

-Tiêm phòng:

loại vac xin:

tần số:       

So với quy định chung: Tốt                 TB                     Yếu

Phương tiện bảo quản vac xin:

Nguồn cung cấp:

Có lịch vệ sinh, tẩy uế chùông trại không:

Tần số:

Loại hoá chất dùng để tẩy uế: môi trường                  Nồng độ:

Tẩy uế dụng cụ, thiết bị:

Quần áo…

Có nuôi chung nhiều loại GS, GC trong 1 trại không?

Trại có mấy cổng:

Có áp dụng phương thức chăn nuôi ”cùng ra, cùng vào” không?

Ý thức phòng dịnh của công nhân:        Tốt:               TB:               Kém

 Có cấm người chăn nuôi tiếp xúc với trại khác trong vòng 24 h  không?

Quản lý khách, người lạ vào thăm, chặt chẽ                         Không chặt chẽ:

Có để trống chuồng 1-2 tuần sau mỗi lứa, đợt CN không?

Có biện pháp chống động vật có hại: chuột, rắn, côn trùng, chim hoang…

 không có:

Xử lý phân: phương thức: bán phân tươi:                  Giá phân:

Cho nuôi cá:

Ủ phân:

Có xây bể biogaz:

Cách khác:

Có xử lý nước thải:                      Không:

 

Tình hình dịch bệnh trong 3 năm qua:

Số lần có dịch:

Loại bệnh chính:

Thuốc điều trị:

Số vật nuôi điều trị khỏi:                         , Tỷ lệ:       %

Số vật nuôi chết:                                       ,Tỷ lệ:      %

Nguyên nhân chết:

Sử lý con chết:

Bán:                    Để ăn:                      Chôn:                 Khác:      

 

 

7- Tiêu thụ sản phẩm:

Nơi tiêu thụ:

Có hợp đồng tiêu thụ:                                           Không có

Giá cả từng loại sản phẩm:                                   (đồng/ đv sản phẩm)

Phương thức thanh toán:

Thời gian thanh toán:

í kiến của chủ hộ về tiêu thụ sản phẩm (mức độ khó dễ tiêu thụ sản phẩm):

Khó:                    Dễ:                     TB:

Nhận xét:

 

8- Hạch toán kinh tế
Chủ hộ đã tiến hành hạch toán chưa?

Hệ thống sổ sách ghi chép:

Đầy đủ:                     Trung bình:                   Yếu kém:

Đã có kế toán chuyên nghiệp:                         chưa:

Trình độ kế toán :  ĐH:                        TC:                          SC:             không bằng cấp:         

Hạch toán: đã hạch toán đầy đủ  (đã tính hết các phần chi và thu) chưa?

 1.  
  1. Phần chi (giống, thức ăn, khấu hao chuồng nuôi, thú y, phối giống, điện nước, thuế, công lao động thuê mướn, v.v…)
  2. Phần thu ( thịt, trứng, sữa, bê, phân, gia súc loại thải…)
  3. Lãi (b - a)         / năm

9- Phân tích chung về thuận lợi, khó khăn trong chăn nuôi

Từ các thông tin thu được, đánh giá của chủ hộ về những thuận lợi và khó khăn trong chăn nuôi về các vấn đề:

 

Giống

Thức ăn

Chuồng nuôi

Thú y

Vệ sinh-môi trường

Tiêu thụ sản phẩm

Kỹ thuật chăn nuôi

 

 

 1.  
  1. Đề nghị của hộ về hướng giải quyết nhằm phát triển hơn nữa ngành  chăn nuôi
  2. Đề nghị của sinh viên về hướng giải quyết nhằm phát triển hơn nữa ngành chăn nuôi .

 

 

 

 

                 NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN VÀ BCS LỚP

1 – Nghiên cứu kỹ kế hoạch, nội dung, đề cương TTGT 

2- Trên cơ sở hiểu biết của bản thân, nhất là các mối quan hệ có sẵn với các cơ sở… sinh viên tập hợp thành các nhóm từ 3-7 người, có nhóm trưởng, tự liên hệ các trang trại chăn nuôi để về thực tập giáo trình, khoa sẽ cấp các giấy giới thiệu để sinh viên đi liên hệ cho thuận tiện.

Tiêu chí chọn trang trại: nên chọn các trang trại có quy mô tương đối khá:

+Lợn:         > 20 nái hoặc 100 lợn thịt

+Gà:           > 300 gà giống hoặc 1000 gà thương phẩm.

+Trâu bò:   > 10 trâu, bò.

Kết thúc đợt thực tập - nộp danh sách, địa điểm TT cho khoa (thông qua bộ môn CNCK)

Trong trường hợp sinh viên không tự tìm được địa điểm thực tập, các thầy cô trong bộ môn sẽ giúp đỡ liên hệ địa điểm, NHƯNG PHẢI BÁO TRƯỚC ngày 30/3

Thời gian TT tại cơ sở 1 tuần, trong đó:

Tại trang trại chăn nuôi đã chọn, sinh viên tiến hành thực tập trên loại vật nuôi chính (trong 3 loại là lợn, trâu bò và gia cầm) của cơ sở.  Hai loại vật nuôi còn lại, các nhóm  liên hệ với các cơ sở lân cận để thực tập, mục đích là ®Ó sinh viên thực tập được với cả 3 đối tượng vật nuôi đã học.

Trong thời gian thực tập, các thầy cô sẽ đi kiểm tra trực tiếp hay gián tiếp (thông qua điện thoại)…

Kết thúc tuần thực tập, sinh viên viết báo cáo TTGT (theo đề cương đã được hướng dẫn), tổng kết với cơ sở và rút về trường.

Các nhóm đánh máy, đóng quyển báo cáo và nộp cho bộ môn

Từ các thông tin của tất cả các đội từ các tỉnh, lớp viết báo cáo về: ”Thực trạng chăn nuôi ở đồng bằng sông Hồng hiện nay”

Thời gian: bắt đầu từ 16/5 đến 22/5/2011.

Báo cáo của nhóm sinh viên không quá 20 trang đánh máy. Trong đó chủ yếu nói những kiến thức học được trong thực tế, kiến nghị và đề xuất... tuyệt đối không viết lại phần lý thuyết đã học hoặc trong sách.

(mỗi nhóm 1 báo cáo chung)

Các nhóm sinh viên có bộ ảnh minh hoạ đẹp sẽ có điểm khuyến khích!

Khi về trường, nhóm sinh viên phải nộp Nhận xét của cơ sở như sau:

 

 

 


BẢN NHẬN XÉT

Quá trình TTGT của sinh viên tại cơ sở

Tên cơ sở:

Tên chủ cơ sở:

Địa chỉ:

 

Điện thoại: Di động:

                   ĐT bàn:

Loại vật nuôi chính:

Số lượng hiện có:           con

Xin nhận xét quá trình TTGT của       sinh viên tại cơ sở như sau:

Họ và tên các sinh viên

TT

Họ và tên

lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-       Thời gian tham gia thực tập:

Ngày đến

Ngày đi

2-Tinh thần thái độ học tập, lao động tại cơ sở:

 

 

 

 

 

3-Những đóng góp về chuyên môn cho cơ sở:

 

 

 

 

4-Quan hệ với CB – CNV  và nhân dân địa phương:

 

 

 

 

Đánh giá chung: tốt

 

                           TB

 

                            Kém

Kiến nghị (nếu có):

 

 

Ngày     tháng    năm 2011

Chủ cơ sở

 

 

 

 

 

Xác nhận của địa phương

 

 

Ghi chú: mọi thắc, xin liên hệ qua điện thoại:

Thầy Đoàn: 0975 229 668; NR 626 16521

Thầy Thắng:0914 338 192, 8767773

Bộ môn CNCK: 04 38768 269

 

 

 

Cập nhật ( 21/03/2011 )
 
< Trước   Tiếp >