HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
           Tài liệu này được biên soạn nhằm giúp sinh viên năm cuối của khoá học thực hiện khoá luận tốt nghiệp dưới hình thức làm đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng đề cương nghiên cứu và hoàn thành tốt khoá luận.
           Tài liệu gồm 2 phần:
- Phần thứ nhất: Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu thực hiện khoá luận tốt nghiệp - Phần thứ hai: Hướng dẫn viết báo cáo kết quả nghiên cứu của khoá luận tốt nghiệp. Các nội dung của hướng dẫn được trình bày một cách ngắn gọn, vì vậy để tìm hiểu sâu hơn, sinh viên có thể đọc thêm các tài liệu sau: 1. Đặng Vũ Bình. Bài giảng Phương pháp viết văn bản khoa học trên trang web của Trường Đại học Nông nghiệp I. 2. Tài liệu hướng dẫn viết luận văn, luận án trên trang web của AIT Thái Lan: http://www.languages.ait.ac.th/ 3. Day R.A. (1998). How to write and publish a scientific paper. 5th edition. Oryx Press. Trong quá trình biên soạn, tác giả đã nhận được những ý kiến đóng góp của một số nhà khoa học, song để tài liệu thực sự bổ ích cho các bạn sinh viên, rất mong nhận được ý kiến của đông đảo thầy cô giáo và các bạn sinh viên. Xin chân thành cảm ơn. Tháng 5 năm 2007

Xem chi tiết tại đây

 
< Trước   Tiếp >