HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN PDF In E-mail
Người viết:   
23/02/2009
Tiểu luận là một bài viết ngắn để  trình bày quan điểm, nghiên cứu phát hiện về một chủ đề nào đó mà bạn tâm đắc. Nó có độ dài thông thuờng từ 5 dến 15 trang. Dù viết về một vấn đề gì thì nhiệm vụ của một bài tiểu luận phải: (1) nêu lên được vấn đề; (2) phân tích vấn đề; và (3) trình bày những kết quả mới mà bạn phát hiện đuợc hay ý kiến, quan điểm, kết luận của bạn về vấn đề đó.  Một bài tiểu luận khoa học không thể trình bày (format) một cách ngẫu hứng theo sở thích của bạn mà phải theo những tiêu chuẩn qui định. Chẳng hạn theo tiêu chuẩn của Modern Language Association (MLA), American Psychology Association (APA), Chicago … các chuẩn này có những qui định chặt chẽ về size chữ, khoảng cách giữa các dòng, canh lề, kiểu chữ, tiêu đề, trình bày lời cảm ơn, ghi chú, trích dẫn, tài liệu tham khảo …  Các bài tiểu luận ở lớp học thường được đơn giản hoá đi nhiều nhưng cũng phải tuân theo một số cấu trúc bắt buộc để đảm bảo tính khoa học của bài viết. Bài viết sau sẽ trình bày cấu trúc một bài viết thông thường, định dạng bài viết, cách ghi chú, nguồn số liệu và phần không thể thiếu là tài liệu tham khảo. Ví dụ sau đây như là một huớng dẫn gợi ý cách trình bày một bài tiểu luận thông thường cho các môn học ở Truờng Fulbright.

 

 

Cập nhật ( 24/08/2010 )
 
< Trước   Tiếp >