BỘ MÔN CÂY LƯƠNG THỰC - KHOA NÔNG HỌC

Đại học Nông nghiệp

 

Tên các giáo trình, bài giảng của Bộ môn

Stt

Môn học

Tên giáo trình

Cấp học

Năm xuất bản

1

Cây lương thực

Cây lương thực I, II

Đại học

1997 - 2001

2

Cây lương thực

Bài giảng Cây lương thực

Sau đại học

2001-2002

3

Nguyên lý trồng trọt và phòng trừ cỏ dại

Bài giảng Nguyên lý trồng trọt và phòng trừ cỏ dại

Sau đại học

1998-1999

4

Kỹ thuật chọn tạo giống ngô

Bài giảng cho các lớp thạc sĩ chuyên ngành giống cây trồng

Sau đại học

2001-2002

 

Bộ môn Cây lương thực - Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp

Điện thoại:  04. 8767360; E-mail: bmclthuc@hua.edu.vn