BỘ MÔN CÂY LƯƠNG THỰC - KHOA NÔNG HỌC

Đại học Nông nghiệp

 

Công trình nghiên cứu

(các dự án, đề tài nghiên cứu trong nước và quốc tế)

 

 

Giáo viên và sinh viên nghiên cứu khoa học Tổ hợp ngô nếp lai N11 xN8

 

*/ Công tác nghiên cứu khoa học

+ Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các loại cây lương thực (lúa, ngô, khoai lang và sắn).

+ Nghiên cứu về ưu thế lai về các đặc tính sinh lý và nông học của lúa lai và ngô lai F1.

+ Nghiên cứu kỹ thuật canh tác các loại cây lương thực chính .

+ Nghiên cứu chọn tạo các loại giống ngô mới.

+ Nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác cho vùng ĐBBB và vùng núi phía Bắc.

 

*/ Kết quả nghiên cứu

+ Số bài báo đăng trong các tạp chí, tập san khoa học là 36 trong đó ở các tạp chí ngoài nước là 11.

+ Tham gia 2 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước; 8 đề tài  cấp bộ, 5 cấp trường và 5 đề tài phối hợp với các tổ chức quốc tế và các công ty tư nhân. Đã phối hợp với viện nghiên cứu cây Ngô, Viện KH và KT Nông nghiệp Việt nam, Viện CLT và thực phẩm, Cục khuyến nông bộ NN và PTNT, các tổ chức quốc tế FAO; SIDA..., các công ty giống Cargill, Pioneer, Agrium... trong nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật và đào tạo sinh viên.

 

Các đề tài đã nghiên cứu giai đoạn 1990-2000

 

Stt

Tên đề tài

Người phụ trách

Năm thực hiện

1

Nghiên cứu đa dạng hoá cây trồng theo hướng tăng thu nhập và cải tạo đất ở vùng đất trung du

GS. TSKH. Nguyễn Hữu Tề

1990-1995

2

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa

GS. TSKH. Nguyễn Hữu Tề

1990-1998

3

Nghiên cứu kỹ thuật trồng xen ngô và cây họ đậu

TS. Bùi Thế Hùng

1992-1997

4

Nghiên cứu phát triển thức ăn gia súc trên hệ canh tác nông lâm nghiệp

TS. Bùi Thế Hùng

 

1995-1997

5

Nghiên cứu kỹ thuật bón phân cho các giống lúa mới tại vùng Đồng Bằng Sông Hồng

GVC. Hà Công Vượng

1990-2000

6

So sánh một số giống lúa ngắn ngày phẩm chất tốt tại vùng Hà Nội

GV.Vũ Thị Tám

1998-2000

7

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác lúa thuần và lúa lai

GV.Phạm Văn Cường

1996-1998

8

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất sản xuất hạt lai F1 và lúa lai thương phẩm hệ hai dòng

GV.Phạm Văn Cường

1998-2000

9

Liều lượng bón phân hữu cơ cho lúa vùng Thanh Trì Hà Nội

GV.Vũ Thị Tám

1999-2000

10

Kết hợp bón phân đơn và đa yếu tố cho lúa

GV.Vũ Thị Tám

1999-2000

11

Nghiên cứu chọn tạo dòng thuần phục vụ công tác tạo giống ngô lai

TS. Nguyễn Thế Hùng

1990-1995

12

Nghiên cứu kỹ thuật bón phân cho ngô lai tại một số vùng trồng ngô vùng trồng ngô trung du và đồng bằng Bắc bộ

TS. Nguyễn Thế Hùng

1996-1998

13

Nghiên cứu thử nghiệm một số dạng phân mới cho cây lúa và ngô ở vùng Đồng bằng và trung du Bắc bộ

TS. Nguyễn Thế Hùng

1997-1999

14

Thử nghiệm các loại giống ngô lai mới tại các tỉnh vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ

TS. Nguyễn Thế Hùng

1996-2000

15

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm EM đến sinh trưởng phát triển và năng suất cây Ngô

TS. Nguyễn Thế Hùng

1997-2000

16

Nghiên cứu hệ thống trồng trọt tại vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ

TS. Nguyễn Thế Hùng

1998-1999

17

Nghiên cứu hiệu quả của phân chậm tan CRU cho lúa

Th.S. Nguyễn Thiện Huyên

1996-1998

 

Các đề tài hiện nghiên cứu từ 2001 - nay

 

Stt

Tên đề tài

Người phụ trách

Bắt đầu từ

1

Nghiên cứu chọn tạo các giống ngô lai mới.

PGS. TS. Nguyễn Thế Hùng

ThS. Tăng Thị Hạnh

 KS. Nguyễn Việt Long

2001

2

Nghiên cứu chọn tạo các giống ngô đường

PGS. TS. Nguyễn Thế Hùng

 

2000

3

Nghiên cứu chọn tạo các giống nếp

PGS. TS. Nguyễn Thế Hùng

 

2001

4

Nghiên cứu áp dụng các biện pháp canh tác và kỹ thuật làm tăng năng suất và  giảm giá thành trong sản xuất lúa

PGS. TS. Nguyễn Thế Hùng

TS. Nguyễn Tất Cảnh

 

2002

5

Nghiên cứu cải tiến hệ thống canh tác ở vùng Đồng bằng sông Hồng và miền núi phía bắc

PGS. TS. Nguyễn Thế Hùng

 

2002

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến  ưu thế lai về các đặc tính quang hợp và nông học  của lúa lai  F1

TS. Phạm Văn Cường

2000

7

Nghiên cứu ưu thế lai về hiệu suất sử dung N của lúa lai  F1 và biện pháp kỹ thuật bón phân cho lúa lai.

TS. Phạm Văn Cường

2002

8

Nghiên cứu về sinh lý ruộng lúa năng suất cao của các nhóm giống lúa.

TS. Phạm Văn Cường

2004

9

Nghiên cứu đặc tính chịu hạn của một số giống lúa trồng và lúa dại

TS. Phạm Văn Cường

2004

10

Nghiên cứu mối quan hệ giữa quang hợp, năng suất chất khô và năng suất củ của khoai lang

TS. Phạm Văn Cường

2004

11

Nghiên cứu ưu thế lai về các đặc tính quang hợp và nông học  của ngô lai  F1

TS. Phạm Văn Cường

2004

12

Nghiên cứu xác định mật độ cấy cho lúa lai vùng đồng bằng Bắc Bộ

ThS. Tăng Thị Hạnh

2003

13

Nghiên cứu về các đặc tính sinh học và kỹ thuật canh tác lúa

ThS. Tăng Thị Hạnh

2004

14

Nghiên cứu ưu thế lai về năng suất của lúa lai  F1

KS. Nguyễn Việt Long

2005

15

Thu thập và đánh giá tập đoàn cây có của tại miền núi phía Bắc Việt nam

Nguyễn Thiện Huyên

Nguyễn Thế Hùng

2005

 

Bộ môn Cây lương thực - Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp

Điện thoại:  04. 8767360; E-mail: bmclthuc@hua.edu.vn