BỘ MÔN CÔN TRÙNG - KHOA NÔNG HỌC

Đại học Nông nghiệp

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:         PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Oanh             Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:   14/10/1955                                Nơi sinh:Hà Nội

Quê quán: Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh                   Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:            Tiến sĩ  Năm 1996 ,   nước nhận học vị: Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:   Phó Giáo sư                  Năm bổ nhiệm: 2004

Chức vụ: Giảng viên chính

Đơn vị công tác: Bộ môn Côn trùng, Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: số 2 ngõ 13, đường Au Cơ, Tây Hồ, Hà Nội.      

Điện thoại liên hệ:  CQ: 38768039   , NR: 38293006   DĐ: 0915257857      

Fax: 38293006

E-mail: ntkoanh2002@Yahoo.com

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.       Đại học:

Hệ đào tạo:       Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Ngành học:        Trồng trọt (chuyên sâu Bảo vệ thực vật)

Nước đào tạo: Việt Nam                        Năm tốt nghiệp: 1977

Bằng đại học 2: Ngoại ngữ (Anh văn)                  Năm tốt nghiệp: 1988

2.       Sau đại học

-          Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:                                                 Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

-          Bằng  Phó tiến sĩ chuyên ngành: BVTV Nông nghiệp, Năm cấp bằng: 1996

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

-          Tên chuyên đề luận án: “Nghiên cứu rệp muội (Aphididae) hại cây trồng vùng Hà Nội.”

3. Ngoại ngữ:

     1. Anh văn

2. Nga văn

 

Mức độ sử dụng: đọc, nói, nghe, viết

Mức độ sử dụng: đọc, viết

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

nơi công tác

công việc đảm nhiệm

Từ 1977 đến 2008

Bộ môn Côn trùng ĐHNN Hà Nội

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.       Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp nhện gié, Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa ở Việt Nam

2012

Cấp nhà nước

Tham gia

2

Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại hoa hồng, hoa cúc và biện pháp phòng chống tại Hà Nội và vùng phụ cận

2011

Bộ

Chủ trì

3

Nghiên cứu xác định thành phần Pheromone giới tính của Sâu đục thân lúa hai chấm và Sử dụng chúng trong kiểm soát và phòng trừ Sâu đục thân lúa hai chấm ở Việt Nam

2011

Bộ

Tham gia

4

ứng dụng thiên địch(bọ xít bắt mồi và nấm Metarhizium sp.phòng chống sâu hại rau họ hoa thập tự(sâu tơ, bọ nhảy) trong sản xuất rau an toàn vùng Hà Nội

2007-2008

B2007-11-60

Tham gia

5

Nghiên cứu sử dụng đất bền vững- Yên Châu- Sơn La (ICM lúa ngô)

2006-2008

Nghị định thư

Tham gia

6

Đề xuất chính sách bảo tồn nguồn di truyền

2006-2007

Hợp tác Viện Di truyền Quốc tế- ý

Tham gia

7

Nghiên cứu vai trò ruồi bắt mồi trong biện pháp quản lý tổng hợp IPM rệp muội hại đậu rau và rau họ hoa thập tự tại Gia Lam, Hà Nội

2007

Cấp Bộ GD&ĐT

Tham gia

8

Nghiên cứu sử dụng bọ xít bắt mồi và nhện bắt mồi phòng trừ bọ trĩ nhện hại rau, đậu, cam tại Hà Nội và phụ cận

2005

Cấp Bộ GD&ĐT

Chủ trì

9

Nghiên cứu áp dụng quản lý tổng hợp cây rau (ICM) tại Hà Nội.

2002-2004

B2002-32- 48TĐ

Tham gia

10

Phòng trừ tổng hợp (IPM) sâu hại rau (Bắp cải, cà chua, khoai tây) vùng Hà Nội và phụ cận.

2001 – 2003

 

B2001-32-31

Tham gia

11

Nghiên cứu rệp muội hại nhãn vải vùng Hà Nội

Đề tài cấp Trường

2002

Chủ trì

12

Nâng cao thu nhập, bảo đảm an ninh lương thực, tăng khả năng ra quyết định của hộ nông dân đồng bằng sông Hồng- miền Bắc Việt Nam thông qua việc áp dụng quản lý cây khoai tây tổng hợp.

Đề tài của quỹ Neys van Hoogstraten Hà Lan

Mã số:

NEYS-CODE VT 123

2001

 

Tham gia

13

Điều tra thành phần thiên địch sâu hại lúa và hiệu quả sử dụng chúng trong phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ tại Gia Lâm, Hà Nội

Đề tài cấp Bộ

B97-24-38

1997-1998

 

Tham gia

14

Nghiên cứu xác định, phòng trừ một số bệnh hại cây trồng (Chuối, đu đủ ở vùng đồng bằng, Trung du Miền Bắc Việt Nam ( Tham gia Nghiên cứu về môi giới truyền bệnh Virut)

Đề tài cấp Bộ

B94-11-53

1993-1996

Tham gia

15

Khảo sát hiệu lực của chế phẩm agr.Formula đối với sâu khoang và rầy nâu

Đề tài cấp Trường

1995

Chủ trì

 

2.       Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

 

TT

Tên bài báo, báo cáo khoa học, côn trình đã được công bố

Tên tạp chí, kỷ yếu công bố

Số, năm công bố, nghiệm thu báo cáo

Trang

Bài báo

1    

Thành phần sâu nhện hại rau muống, đặc điểm hình thái, sinh học và diễn biến mật độ của sâu ba ba xanh (Cassia circumdata Herbst) (Coleoptera: Chrysomelidae) trên rau muống vụ hè thu 2007 tại  HTX Khuyến Lương- Hoàng mai - Hà Nội                                                          

Báo cáo KH Hội nghị Sinh thai-mụi trường Toàn quốc lần thứ 3 Hà Nội10/ 2009

10/2009

 

2    

Thành phần sâu hại cỏ thảm, đặc điểm hình thái, sinh học và diễn biến mật độ của sâu xanh hại cỏ thảm (Herpetogramma phaeopteralis (Guenée) (Lepidoptera: Pyralidae) tại Hà Nội vụ  xuân hè 2008

Báo cáo KH Hội nghị Sinh thai-mụi trường Toàn quốc lần thứ 3 Hà Nội10/ 2009

10/2009

 

3    

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm nấm Metavina 10DP và bọ xít bắt mồi Orius sauteri Popius phòng chống sâu hại rau họ hoa thập tự(sâu tơ, bọ nhảy) trong sản xuất rau an toàn vùng Hà Nội

Tạp chí NN& PTNT

10/2008

33-36

4    

Tình hình dịch hại lúa tại Yên Châu Sơn La năm 2006 &2007

Tạp chí Bảo vệ thực vật (BVTV)

Số 4/2008

 

5    

Đánh giá thành phần và mức độ gây hại rau của các loài côn trùng sống trong đất tại Từ Liêm Đông Anh & Gia Lâm Hà Nội năm 2007

Báo cáo KH Hội nghị CT toàn quốc lần thứ 6 Hà Nội 2008

NXBNN 2008

462-473

6    

Thành phần sâu hại rau răm, đặc điểm hình tháI, sinh học và diễn biến mật độ của câu cấu nhỏ (Beriss menthae Kono.) (Col.: Curculionidae) trên rau răm vụ xuân hè 2006 tại Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội

Báo cáo KH Hội nghị CT toàn quốc lần thứ 6 Hà Nội 2008

NXBNN 2008

681-689

7    

Nghiên cứu ruồi ăn rệp muội họ Syrphidae trên đậu rau tại HN

Tạp chí NN& PTNT

14/2007

20-25

8    

Composition of insect pest and spider mite on spinach, biological characteristics of Green tortoiseshells beetles (Cassia circumdata) (Coleoptera: Chrysomelida) in Hoang Mai, Hanoi during Summer-Autumn season, 2007

Hội thảo sông Me Kong lần thứ 2 (Abstract)

10/2008

24

9    

Thành phần sâu hại lạc, đặc điểm sinh học, sinh tháI học của loài rệp muội đen (Aphis craccivora Koch.) hại lạc vụ xuân hè 2007 tại Thanh Hóa

Tạp chí BVTV

Số 2/2007

3-8

10            

Đặc điểm sinh học, sinh thái bọ phấn Bemesia tabaci G. hại dưa chuột

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Số 9/2007

 

11            

Reseach on thrips damage Wax gourd and control method

Báo cáo hội thảo sông Me Kong lần 1

8/2006

30

12            

Nghiên cứu tình hình sản xuất và thành phần sâu bệnh hại cà chua ở Lương Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp

1/2004

13-17

13            

Một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rệp nâu đen (Macrosiphoniella sanborni Gillette) hại hoa vùng Hà Nội

Tạp chí Bảo vệ thực vật (BVTV)

6(2003)

12-17

14            

Một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài rệp ống bụng dài (Eutrichosiphum passaniae Okajima) hại nhãn vải

Tạp chí Bảo vệ thực vật (BVTV)

5(2003)

13-17

15            

Nghiên cứu phòng chống sâu xanh đục quả cà chua, Heliothis assulta ở Lượng Nỗ, Đông Anh

Tạp chí Bảo vệ thực vật (BVTV)

4(2003)

3-8

16            

Đặc điểm sinh học, sinh thái của loài nhện đỏ Tetranychus cinnabarinus Boisduval hại hoa hồng vùng Hà Nội

Tạp chí Bảo vệ thực vật (BVTV)

2(2003)

27-30

17            

Biology and biological cotrol  of rice root aphid (Rhopalosiphum rufiabdominalis)

Proceedings Vietnamese Norwegian Workshop Hanoi 17-18 October 2002

Vol.7 Nr 17/2003

97-101

18            

Safe vegetables in Hanoi region: Users’ and growers’ perspective

Proceedings Vietnamese Norwegian Workshop Hanoi 17-18 October 2002

Vol.7 Nr 17/2003

102-110

19            

Nghiên cứu và sử dụng chế phẩm nấm Beauveria bassiana phòng trừ bọ hà (Cylas formicarius

Hội thảo Côn trùng học toàn quốc lần thứ 4

1 (2002)

370-376

20            

Một số đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của loài rệp xanh đen Pleotrichophorus chrysanthemi Theobadld (Aphididae; Homoptera) trên cây hoa cúc ở Việt Nam

Hội thảo Côn trùng học toàn quốc lần thứ 4

1 (2002)

377-381

21            

Nghiên cứu phòng chống rệp sáp trong kho bảo quản khoai tây tại Hà Nội và vùng phụ cận năm 1999-2000

Tạp chí Bảo vệ thực vật (BVTV)

3(2002)

15-19

22            

Preliminary results of using Beauveria bassiana for control of sweet Potato Weevil (Cylas formicarius) in Vietnam.

Development of New Bio-Agents for alternative Farming Systems.

(TokyoUniversity of Agriculture)

3/2001

76-84

23            

Sweetpotato Production-Posharvest use  System in Vietnam: Participatory Need and opportunity assessment

Scientist and Farmer Partners in Research for the 21 ST  Century

2000

343-351

24            

Integrated Needs Assessment of Rootcrops Production- Utilization Systems in Vietnam

Learning to manage livelihoods New Perspectives in Rootcrop R &D

1999

89-98

25            

Khảo sát hiệu lực diệt sâu khoang (Prodenia litura) và rầy nâu (Nilaparvata lugens) của chế phẩm phân bón  Agri. Formula ở trong phòng thí nghiệm

Kết quả nghiên cứu khoa học Nông nghiệp 1995-1996

1997

164-168

26            

Kết quả nghiên cứu về Diaeretiella rapae M’intosh ký sinh quan trọng trên rệp rau Brevicoryne brassicae.L

Tạp chí Bảo vệ thực vật

1(1996)

30-33

27            

Nghiên cứu biện pháp sử dụng thuốc hợp lý để phòng trừ bệnh xoăn lá cà chua.

 

Tạp chí BVTV

1(1993)

3-5

28            

Nghiên cứu đặc điểm phát sinh phát triển của rệp ngô Rhopalosiphum maydis hại cây trồng vùng Hà nội và đề xuất các biện pháp phòng chống

Kết quả nghiên cứu khoa học khoa trồng trọt 1992-1993

1993

204-207

29            

Một số loại thuốc hoá học phòng trừ rệp đào

Tạp chí BVTV

4(1992)

20-23

30            

Một số nhận xét về tinh hình phát sinh phát triển của một số loài rệp muội

Kết quả nghiên cứu khoa học 1986-1991

1991

109-111

  

Stt

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo

Tên Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Trang

1

Quản lý dịch hại tổng hợp cây khoai lang

Andi Offset, Yogyakarta, Indonesia

12/2001

185 trang

2

Giáo trình Dịch học BVTV

 

 

 

3

Côn trùng NN cho ngành rau hoa quả cảnh quan

 

 

 

4

ICM cà chua

 

 

 

5

ICM lúa

 

 

 

 

Stt

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo

Tên Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Trang

1

Insect collection and preservation a manual for the techniques

HAU-JICA ERCB Project 2003

2003

34 trang

2

Bài giảng Kiểm dịch thực vật

 

2001

120 trang

3

Bài giảng Quản lý cây khoai lang tổng hợp

 

2001

55 trang

4

Quản lý cây khoai tây tổng hợp (tài liệu hướng dẫn nông dân)

Dự án quản lý cây khoai tây tổng hợp

2000

55 trang

5

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng nông nghiệp (IPM)

Nhà xuất bản Nông nghiệp

1998

119

 

 

Bộ môn Côn trùng - Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp

Điện thoại:  04. 8768039;    E-mail: bmctrung@hau1.edu.vn