BỘ MÔN CÔN TRÙNG - KHOA NÔNG HỌC

Đại học Nông nghiệp

 

Công trình nghiên cứu

(Các dự án, đề tài nghiên cứu trong nước và quốc tế)

 

  GS. TS. Hà Quang Hùng

  PGS. TS. Nguyễn Văn Đĩnh

- Bài báo

- Bài báo

- Đề tài nghiên cứu

- Đề tài nghiên cứu

- Giáo trình và tài liệu tham khảo

- Giáo trình và tài liệu tham khảo

  PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

  GVC. TS. Trần Đình Chiến

- Bài báo

- Bài báo

- Đề tài nghiên cứu

- Đề tài nghiên cứu

- Giáo trình và tài liệu tham khảo

 

  TS. Đặng Thị Dung

  TS. Hồ Thị Thu Giang

- Bài báo

- Bài báo

- Đề tài nghiên cứu

- Đề tài nghiên cứu

 

Phương hướng nghiên cứu

Sử dụng biện pháp sinh học trong Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

Bộ mẫu các loài kẻ thù tự nhiên sâu hại rau.

Bản hướng dẫn điều tra phát hiện thiên địch.

Nhân thả 2 loài thiên địch có ý nghĩa: 1 loài bọ xít bắt mồi và 1 loài nhện nhỏ bắt mồi.

Các dự án, đề tài nghiên cứu, bái báo được đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế

1. GS. TS. Hà Quang Hùng 

Stt

Tên đề tài

Cấp

Năm thực hiện

Trang

1

Phòng trừ tổng hợp (IPM) sâu hại rau (bắp cải, cà chua, khoai tây) ở vùng Hà Nội và phụ cận.

Đề tài cấp bộ

2004

52 trang

2

Nâng cao thu nhập, bảo đảm an ninh lương thực, tăng khả năng ra quyết định của hộ nông dân đồng bằng sông Hồng- miền Bắc Việt Nam thông qua việc áp dụng quản lý cây khoai tây tổng hợp.

Đề tài của quỹ Neys van Hoogstraten Hà Lan

2001

47 trang

3

Điều tra thành phần thiên địch sâu hại lúa và hiệu quả sử dụng chúng trong phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ tại Gia Lâm, Hà Nội

Đề tài cấp bộ

1997-1998

17 trang

4

Kết quả nghiên cứu vê thiên địch của sâu hại chính trên cam quýt, rau và đậu tương vùng Hà Nội năm 1994-1995

Đề tài cấp bộ

1996

45 trang

5

Phòng trừ tổng hợp (IPM) sâu hại rau (bắp cải, cà chua, khoai tây) ở vùng Hà Nội và phụ cận.

Đề tài cấp bộ

2004

52 trang

 

  Đầu trang


 

2. PGS. TS. Nguyễn Văn Đĩnh

 

Stt

Tên đề tài

Cấp

Năm thực hiện

Trang

1

Nghiên cứu chọn tạo giống và biện pháp kỹ thuật thâm canh cây có củ

Đề tài nhánh: “Nghiên cứu sâu hà khoai lang và biện pháp phòng trừ”

Đề tài cấp nhà nước

1996-2000

Đã nghiệm thu

2

Nghiên cứu áp dụng quản lý dịch hại (IPM) trên khoai lang tại Thanh Bình, Hà Tây.

Đề tài cấp Trường

1993

Đã nghiệm thu

3

Phòng trừ tổng hợp (IPM) sâu hại rau (Bắp cải, cà chua, khoai tây) vùng Hà Nội và phụ cận.

Đề tài Cấp Bộ

B2001-32-31

2001 - 2003

Đã nghiệm thu

4

Nghiên cứu áp dụng quản lý tổng hợp cây rau (ICM) tại Hà Nội.

Đề tài cấp Bộ trọng điểm

B2002-32- 48TĐ

1/2002 – 3/2004

Đã nghiệm thu

 

  Đầu trang


 

3. PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

 

Stt

Tên đề tài

Cấp

Năm

Trang

1

Nghiên cứu rệp muội hại nhãn vải vùng Hà Nội

Đề tài cấp Trường

2002

Kết quả viết trong bài báo số 3

2

Nghiên cứu xác định, phòng trừ một số bệnh hại cây trồng (Chuối, đu đủ ở vùng đồng bàng, Trung du Miền Bắc Việt nam ( Tham gia Nghiên cứu về môi giới truyền bệnh Virut)

Đề tài cấp Bộ

1993-1996

 

3

Khảo sát hiệu lực của chế phẩm agr.Formula đối với sâu khoang và rầy nâu

Đề tài cấp Trường

1995

Kết quả viết trong bài báo số 14

4

Phòng trừ tổng hợp (IPM) sâu hại rau (Bắp cải, cà chua, khoai tây) vùng Hà Nội và phụ cận.

Đề tài Cấp Bộ

B2001-32-31

2001 - 2003

 

5

Nghiên cứu áp dụng quản lý tổng hợp cây rau (ICM) tại Hà Nội.

Đề tài cấp Bộ trọng điểm

B2002-32- 48TĐ

1/2002 – 3/2004

 

  Đầu trang


 

5. TS. Đặng Thị Dung

 

Stt

Tên đề tài

Cấp

Năm thực hiện

Trang

1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học của ong ký sinh trứng bọ xít xanh vai đỏ Telenomus subitus Le và vai trò của nó trong hệ sinh thái cây đậu tưng vụ hè thu 2003 tại Gia Lâm, Hà Nội

Đề tài cấp Cấp TrườngT2003-01-10

2003

 

2

Phòng trừ tổng hợp (IPM) sâu hại rau (Bắp ci, cà chua, khoai tây) vùng Hà Nội và phụ cận.

Đề tài cấp Cấp BộB2001-32-31

2001 - 2003

 

3

Điều tra, đánh giá hiện trạng một số nhóm động vật không xưng sống có ý nghĩa kinh tế và sinh vật diệt sâu trong hệ sinh thái cây đậu tưng, góp phần bo vệ môi trường và phát triển kinh tế miền núi

Đề tài cấp Nhà nước

2002

 

4

Điều tra thực trạng côn trùng và vi sinh vật có ích trong hệ sinh thái cây nông nghiệp trọng điểm của Việt Nam và định hướng sử dụng chúng

Đề tài cấp Nhà nước

1995 - 1997

 

 

6. TS. Hồ Thị Thu Giang

 

Stt

Tên đề tài

Cấp

Năm thực hiện

Trang

1

Phòng trừ tổng hợp (IPM) sâu hại rau (bắp cải, cà chua, khoai tây) ở vùng Hà Nội và phụ cận.

Đề tài cấp bộ

2004

52 trang

2

Góp phần nghiên cứu nhóm kẻ thù tự nhiên của sâu hại rau họ thập tự. Nghiên cứu đặc tính sinh học của loài ong ký sinh trên rệp cải vụ đông 1998 tại Gia Lâm-Hà Nội.

Đề tài trường

12/1998-12/1999

28 trang

 

  Đầu trang

 

Bộ môn Côn trùng - Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp

Điện thoại:  04. 8768039;    E-mail: bmctrung@hua.edu.vn