BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Ðề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

(Ðề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu tập thể anh hùng lao động)

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

(Ðề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ)

 

- Ðơn vị : Phòng Hành Chính Tổng hợp

- Năm thành lập : 12/10/1956

- Ðịa chỉ : Trường Ðại học Nông nghiệp I, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

- Số cán bộ công chức : 25 người, trong đó : 02 Chuyên viên chính, 02 Thạc sỹ, 04 chuyên viên, 17 lao động trình độ khác.

 I. Chức năng nhiệm vụ : Là đơn vị chức năng tham mưu giúp Ban Giám hiệu trên lĩnh vực : quản lý và điều hành các hoạt động về Kế hoạch, tổng hợp, thiết bị vật tư và hành chính của Trường.

II. Thành tích xuất sắc nổi bật

A. Thành tích trong 43 năm xây dựng và phát triển

1. Nhiệm vụ Tổng hợp kế hoạch :Thực hiện tốt công tác tổng hợp xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn; lập các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm và các báo cáo chuyên đề của Trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và của Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

2. Nhiệm vụ Hành chính của Trường : Tổ chức tốt công tác Văn thư lưu trữ, Lễ tân phục vụ các cuộc họp; điều hành và quản lý các phương tiện vân tải ô tô đáp ứng các nhu cầu công tác và học tập của Trường;

3. Nhiệm vụ tổ chức quản lý thiết bị và vật tư của Trường : Hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Giám hiệu trong công tác quản lý thiết bị vật tư , bao gồm mua sắm, sử dụng và thanh lý tài sản vật tư,... đáp ứng các nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.

4. Các hình thức khen thưởng : Bằng khen của bộ Giáo dục và đào tạo trong 10 năm đổi mới (1990 - 2000), Bằng khen của Bộ Giáo dục và Ðào tạo năm học 1999 - 2000. Là đơn vị có phong trào thi đua lao động có kỷ luật và chất lượng tốt nhất của Trường. Hằng năm có 75% cán bộ công chức đạt danh hiệu lao động giỏi.

B. Những thành tích xuất sác nổi bật trong 5 năm (2001 -2004)

1. Công tác quản lý nhiệm vụ chuyên môn

a. Công tác Tổng hợp kế hoạch

Hoàn thành tốt công tác tổng hợp các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của Ban Giám hiệu và của Bộ, như báo cáo thống kê, tổng kết các năm học. Xây dựng kế hoạch Chiến lươc phát triển Trường đến 2010 và 2020. Xây dựng kế hoạch hằng năm để thực hiện từng phần của kế hoạch chiến lược. Xây dựng các báo cáo đề nghị Bộ, Viện thi đua xét đề nghị Nhà nước phong tăng Huân chương Hồ Chí Minh cho Trường năm 2001, báo cáo đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu tập thể Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới cho Trường,...

Tổng hợp tình hình của Trường, phối hợp với các phòng chức năng xây dựng và triển khai thực hiện các dự án mức A, dự án mức B và dự án mức Cthuộc quỹ nâng cao chất lượng đào tạo .

b. Công tác thiết bị vật tư :

Tổ chức triển khai tốt công tác kiểm kê tài sản hằng năm, tổ chức mua sắm thiết bị và nghiệm thu đúng quy định của Trường và của Nhà nước.

Tổ chức cung ứng đầy đủ văn phòng phẩm và xăng dầu phục vụ kịp thời các hoạt động của các đơn vị trong toàn trường; thực hiện tổng hợp báo cáo hàng tháng tình hình sử dụng xăng dầu, điện thoại gửi các đơn vị. Triển khai xây dựng tiểu dự án mua sắm trang thiết bị thí nghiệm theo nguồn vốn đầu tư chiều sâu cho trường với tổng mức đầu tư hơn 15,4 tỷ đồng, đảm bảo đúng quy trình quy định.

c. Công tác Hành chính

Thực hiện xuất sắc việc đổi mới công tác quản lý công văn giấy tờ hành chính của Trường: duy trì công tác quản lý văn bản trình ký theo quy định, thực hiện quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định của Nhà nước; hàng năm tiếp nhận và xử lý gần 1000 công văn đến, 1500 công văn đi v࠮hiều văn bản nội bộ và hợp đồng kinh tế khác đúng quy định hiện hành. Xây dựng cụ thể hoá các nhiệm vụ công tác tiếp khách và lễ tân, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ các phòng họp, phòng khách và phòng làm việc của Ban Giám hiệu,... Phục vụ tốt các cuộc họp và làm việc của Trường tại các phòng họp và phòng khách,...

Công tác quản lý Nhà A1:

Thực hiện công tác quản lý và phục vụ khách đến ở tại nhà khách cũng như các học viên đảm bảo đúng quy định của Trường. Thực hiện thu chi hàng tháng đúng quy định, hoàn thành nghĩa vụ với trường, đồng thời tăng cường đầu tư nâng cấp các phòng khách, tự thanh toán tiền lương và các chế độ chinh sách cho 2 lao động hợp đồng theo quyết định của Trường. Công tác vệ sinh môi trường cảnh quan trong khu A1 đảm bảo tốt.

Công tác đội xe :

Hằng năm hoàn thành khối lượng lớn công tác trực tiếp đưa đón cán bộ, sinh viên đi công tác và học tập với trên 24,5vạn km an toàn; ký hợp đồng đưa các lớp sinh viên đi thực tập giáo trình,... đảm bảo kế hoạch đào tạo của Trường. Thực hiện đổi mới công tác quản lý chất lượng đội xe, tổ chức bảo dưỡng xe; thay dầu định kỳ đúng tiêu chuẩn và chất lượng, góp phần tiết kiệm cho Trường,... vì vậy chất lượng phục vụ của đội xe đã có chuyển biến rõ rệt

2. Công tác nghiên cứu khoa học

Trong quá trình đổi mới công tác quản lý, Phòng Hành chính Tổng hợp đã chủ trì và tham gia xây dựng 13/17 quy định, quy chế của Trường, góp phần tích cực nâng cao hiệu lực quản lý của trường. Xây dựng quy trình quản lý chất lượng vận hành phương tiện ô tô, phục vụ nhà khách,... đảm bảo hiệu quả công tác cao. Công tác xây dựng quy định đã được nhà trường đánh giá cao.

3. Công tác xây dựng đội ngũ

Phòng Hành chính Tổng hợp luôn chú trọng và quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ về nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức. Trong 5 năm qua đã có 01 cán bộ được đi học và tốt nghiệp cử nhân Quản trị văn phòng, 01 cán bộ tốt nghiệp bậc cao học, 01 cán bộ đã dự thi chuyển ngạch chuyên viên chính. Phòng đã chủ động đề xuất và tổ chức 01 lớp bội dưỡng nghiệp vụ văn thư cho cán bộ văn thư toàn trường, để triển khai tốt Nghị định 110/2004/NÐ-CP của Chính phủ về công tácVăn thư. Tổ chức tốt công tác sinh hoạt chuyên môn cho cán bộ ngạch chuyên viên, kỹ sư.

4. Xây dựng cơ sở vật chất

Xây dựng cơ sở vật chất nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị. Trong 5 năm qua, Phòng được sự đồng ý đầu tư của Nhà trường đã mua thêm 01 ô tô 5 chỗ bằng nguồn Dự án hợp tác quốc tế; Trang bị lại bàn ghế cho các phòng họp, phòng khách của Trường, trang bị lại phòng nghỉ của nhà khách và học viên cao học. Ngoài ra còn trang bị tủ hồ sơ và phòng làm việc của Văn Thư thêm khang trang lịch sự. Tổng trị giá đầu tư cơ sở vật chất khoảng 1tỷ đồng

5. Chăm lo đời sống cán bộ,CNV

Phòng luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV , động viên kịp thời cho mọi người hăng say công tác, tổ chức sinh nhật cho CBCNV, tổ chức cho CBCNV nghỉ hè, nghỉ mát. Tổ chức tốt công tác tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt công tác ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ vì người nghèo, nạn nhân bị chất độc da cam do Trường phát động. Tổ chức tốt phong trao CBCNV tham gia các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao,...

6. Hoạt động của các tổ chức Ðảng, đoàn thể

Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp liên tục được Ðảng bộ Trường công nhận là chi bộ mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách. Chi bộ có tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong mọi công tác, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo và nội dung sinh hoạt có chất lượng cao. Công tác bồi dưỡng quần chúng và phát triển đảng có chất lượng

Công đoàn Phòng luôn là công đoàn bộ phận tích cực, tham gia tốt các hoạt động do Công đoàn Trường phát động, 100% cán bộ đoàn viên tham gia các hoạt động từ thiện.

Chính quyền, chi uỷ, Ban chấp hành công đoàn phòng có tinh thần đoàn kết, phối hợp công tác chặt chẽ, tạo động lực cho các phòng trào của phòng phát triển tốt.

Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ công nhân viên trong phòng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, tin vào sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hầu hết cán bộ đều tận tụy công tác, luôn thể hiện sự đoàn kết tốt, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Nhà trường giao cho.

Phòng thực hiện tính dân chủ cao, đề cáo vai trò cá nhân tự chịu trách nhiệm và trí tuệ sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cán bộ công nhân viên luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến phê bình của Lãnh đạo và đồng nghiệp, để có biện pháp khắc phục nhược điểm và phát huy thành tích. Ðó là yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 7. Ðánh giá chung

Phòng Hành chính kế hoạch vật tư là phòng tiêu biểu của Trường trong công tác quản lý và thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Là đơn vị tích cực và mạnh dạn đổi mới, đổ mưói có hiệu quả trong các khâu công tác. Là đơn vị có tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong lãnh đạo giữa Chi uỷ, Chính quyền và Công đoàn phòng.

III. Quá trình khen thưởng

1. Khen thưởng tập thể phòng:

- Bằng khen Bộ giáo dục và Ðào tạo (10 năm đổi mới 1990 - 2000), (năm học 1999-2000);

-  Tập thể lao động xuất sắc cấp Trường liên tục 5 năm 2000 đến 2004;

- Chiến sỹ thi đua cấp cơp sở 7 lượt người từ năm 2001 - 2004;

- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ : 01 người năm 2003.

- Lao động giỏi cấp cơ sở: 95 lượt người ( từ 2001 đến 2004), đạt 75%/năm

 

Phòng Hành chính tổng hợp  - Tầng 1 - Nhà Hành chính

Điện thoại: 04.62627506, 04.62617789 - E-Mail : nitan@vnua.edu.vn hoặc nctiep@vnua.edu.vn