• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dự án: Tăng cường năng lực chọn tạo, sản xuất giống lúa thuần khu vực Miền Bắc và miền Trung

1. Tên dự án: Tăng cường năng lực chọn tạo, sản xuất giống lúa thuần khu vực Miền Bắc và miền Trung

Dự án trên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt dự án theo Quyết định số 7415/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2008.

Dự án được phê duyệt nhằm đầu tư trang thiết bị và xây dựng một số phòng thí nghiệm nhằm tuyển chọn và sản xuất các giống lúa thuần có năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn, chất lượng gạo cao, chống chịu sâu bệnh và thích ứng với nhiều vùng sinh thái để thay thế các giống lúa thuần nhập từ Trung Quốc và một số nước khác.

2. Chủ đầu t­ư: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

3. Đơn vị lập dự án: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

4. Địa điểm xây dựng: tại Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội.

5. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường năng lực chọn tạo và sản xuất hạt giống của các giống lúa thuần ngắn ngày, năng suất cao ổn định, các giống lúa chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh, thích ứng được với môi trường bất ổn, nhiều vùng sinh thái để thay thế ở khu vực miền Bắc và miền Trung. 

6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

7. Thời gian thực hiện dự án: 2009 – 2010.

Bộ GD&ĐT đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2009-2012.

8. Tổng kinh phí thực hiện dự án:              12.000.000.000 đồng   Bao gồm:

a. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản:                 8.400.000.000 đồng

Trong đó:                                                                                        

-  Xây lắp:                                           2.670.000.000 đồng

- Thiết bị và hóa chất:                     4.528.000.000 đồng

- Quản lý dự án, chi phí khác:        438.360.000 đồng

- Chi phí dự phòng:                          763.640.000 đồng

b. Vốn sự nghiệp:                                         3.600.000.000 đồng

9. Nguồn vốn đầu t­ư: Ngân sách Nhà nước thuộc nguồn vốn phát triển khoa học công nghệ (Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp đến năm 2010);

10. Mô tả tóm tắt triển khai thực hiện dự án:

a.  Đầu tư xây dựng cơ bản

Xây mới nhà nghiên cứu đánh giá sâu bệnh và chất lượng hạt giống 2 tầng, tổng diện tích 640 m2 với 12 phòng. Nhà xây mới bao gồm các phòng nghiên cứu, đánh giá tính chống chịu sâu, bệnh, sinh thái, phòng kiểm nghiệm chất lượng hạt giống và phòng tổng hợp. Công trình nhà nghiên cứu, thí nghiệm và đánh giá lúa thuần được xây dựng trên khu đất 0.16 ha bên cạnh khu đất của dự án “Sản xuất hạt giống bố mẹ lúa lai hai dòng trong nước thời kỳ 2006 - 2010”, để tạo tính lô gíc, liên hoàn trong nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất các giống lúa thuần và lúa lai. Khu đất làm thí nghiệm chọn tạo và sản xuất các giống lúa thuần tại cánh đồng số 7A (phía đối diện với Nhà nghiên cứu, thí nghiệm và đánh giá lúa thuần dự kiến xây).

b. Đầu tư các trang thiết bị và hóa chất

   Các máy móc, thiết bị phục vụ cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu bệnh hại, sâu hại, đặc điểm sinh lý, sinh hóa của các giống lúa, bảo quản, lưu trữ mẫu vật và kiểm nghiệm chất  lượng hạt giống được lắp đặt theo từng phòng nghiên cứu.

+ Phòng nghiên cứu chọn tạo giống;

+ Phòng nghiên cứu về sâu hại: rầy nâu, đục thân, sâu cuốn lá... 

+ Phòng nghiên cứu về bệnh hại: bệnh bạc lá, đạo ôn, khô vằn...

+ Phòng nghiên cứu chất lượng của các giống lúa;

+ Phòng nghiên cứu về lai xa;

+ Phòng nghiên cứu về các đặc tính sinh lý và năng suất cây trồng;

+ Phòng kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng;

+ Phòng lưu giữ, bảo quản nguồn sâu và bệnh hại;

+ Hóa chất phục vụ cho các phòng thí nghiệm.

+ Các hóa chất phục vụ cho các thí nghiệm trong phòng, hóa chất chạy các máy phân tích, thử nghiệm hạt giống, các hóa chất đánh giá thử nghiệm và hóa chất đánh giá sâu, bệnh hại.  

c. Đầu tư vốn sự nghiệp nhằm

- Đầu tư cho giữ, duy trì hạt giống gốc.

- Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng.

- Đào tạo ngắn hạn về phương pháp nhân, sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng cho 4 vùng dự án.

- Hoàn thiện quy trình gieo cấy tại 4 vùng sản xuất của dự án.

- Công tác chỉ đạo, quản lý, hội nghị và hội thảo của dự án.

11. Tình hình triển khai thực hiện:

Trong năm 2010, Nhà trường đã được cấp vốn xây dựng cơ bản là 7,9 tỷ đồng để triển khai các hạng mục xây dựng và mua sắm thiết bị. Trong năm 2010 đã triển khai xây mới nhà nghiên cứu đánh giá sâu bệnh và chất lượng hạt giống 2 tầng, tổng diện tích 640 m2 với 12 phòng và mua sắm trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm thuộc dự án. Đến cuối năm 2010, nguồn vốn xây dựng cơ bản đầu tư đã giải ngân xong, công trình xây dựng đã được bàn giao cho đơn vị sử dụng và trang thiết bị đã được lắp đặt, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Trong các năm 2011-2012, Nhà trường được cấp kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ để duy trì giống gốc, sản xuất hạt giống nguyên chủng và siêu nguyên chủng, hoàn thiện quy trình gieo cấy, đào tạo và các hạng mục khác. Đến nay, Dự án đã đã triển khai xong các hoạt động theo nội dung phê duyệt và đang hoàn thiện các thủ tục trình Bộ GD&ĐT phê duyệt quyết toán Dự án.