TRANG CHỦ       |       HUA       |       TIN TỨC       |       CHECKMAIL       |       ENGLISH       |       RSS
                  Chào mừng Quý vị đến với Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

::Video

Đại học Nông nghiệp Hà Nội - 55 năm Xây dựng & Phát triển (video) Lượt xem: 1616

"Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội ♥ 55 năm Xây dựng & Phát triển" (12/10/1956-12/10/2011).

  Ảnh Trung tâm EVT
1 photos | 653 view
  Chuyển giao công nghệ
0 photos | 1001 view
 • Trung tam Thuc nghiem va Dao tao nghe,EVT,Dai hoc nong nghiep Ha noi
 • Trung tam Thuc nghiem va Dao tao nghe,EVT,Dai hoc nong nghiep Ha noi
 • Trung tam Thuc nghiem va Dao tao nghe,EVT,Dai hoc nong nghiep Ha noi
 • Trung tam Thuc nghiem va Dao tao nghe,EVT,Dai hoc nong nghiep Ha noi
 • Trung tam Thuc nghiem va Dao tao nghe,EVT,Dai hoc nong nghiep Ha noi
 • Trung tam Thuc nghiem va Dao tao nghe,EVT,Dai hoc nong nghiep Ha noi
 • Trung tam Thuc nghiem va Dao tao nghe,EVT,Dai hoc nong nghiep Ha noi
 • Trung tam Thuc nghiem va Dao tao nghe,EVT,Dai hoc nong nghiep Ha noi
 • Trung tam Thuc nghiem va Dao tao nghe,EVT,Dai hoc nong nghiep Ha noi
 • Trung tam Thuc nghiem va Dao tao nghe,EVT,Dai hoc nong nghiep Ha noi
 • Trung tam Thuc nghiem va Dao tao nghe,EVT,Dai hoc nong nghiep Ha noi
 • Trung tam Thuc nghiem va Dao tao nghe,EVT,Dai hoc nong nghiep Ha noi
 • Trung tam Thuc nghiem va Dao tao nghe,EVT,Dai hoc nong nghiep Ha noi
 • Trung tam Thuc nghiem va Dao tao nghe,EVT,Dai hoc nong nghiep Ha noi
 • Trung tam Thuc nghiem va Dao tao nghe,EVT,Dai hoc nong nghiep Ha noi

Trang nhất » Tin Tức » Đào tạo » Trung cấp chuyên nghiệp

Giới thiệu về hệ đào tạo trung cấp tại trung tâm thực nghiệm và đào tạo nghề

Thứ ba - 31/07/2012 13:07


1. Giới thiệu chung
Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội giao cho Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề chức năng đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp các ngành:
- Trồng trọt
- Bảo vệ thực vật
- Hoa cây cảnh và cảnh quan
- Thú y
Quá trình đào tạo tại Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề, do đội ngũ giáo viên có chuyên môn giỏi của Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội giảng dạy. Sau thời gian đào tạo 2 năm, học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản để tổ chức sản xuất ngành Trồng trọt hoặc Thú y, có thể đảm đương được các công việc chuyên môn tại thôn, xã, trang trại, doanh nghiệp…
Ngoài đào tạo chuyên môn, người học còn được rèn luyện và quản lý trong môi trường sư phạm tốt, rất phù hợp với đối tượng học sinh trưởng thành.

2. Ngành đào tạo

Ngành Chăn nuôi, Thú y
+Lý do xây dựng chương trình:
- Chương trình hiện tại bộc lộ một số hạn chế (không liên thông, thiếu gắn với thực tế sản xuất, kinh doanh) làm hạn chế chất lượng đào tạo.
- Do đất nước có những thay đổi về chính sách xã hội, sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất trên đất nước cộng với những thay đổi do toàn cầu hoá và công nghệ mới mang lại đòi hỏi chương trình đào tạo phải thích ứng hơn với những thay đổi đó.
- Để có được sự thống nhất đảm bảo tính cơ động của chương trình khung trong cùng một ngành với những điều kiện khác nhau giữa các vùng của đất nước…
+Mục đích của việc xây dựng chương trình đào tạo:
- Cung cấp chương trình khung đào tạo trung cấp chăn nuôi thú y và chương trình khung được sử dụng làm cơ sở cho việc lập chương trình đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo ở các cấp quản lý giáo dục khác nhau.
- Cung cấp chương trình khung đào tạo ngành chăn nuôi thú y nhằm cải thiện chất lượng đào tạo và năng suất lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ.
- Nhằm giảm bớt sự khác biệt về chất lượng đào tạo trong cùng một ngành nhưng tại nhiều cơ sở khác nhau.
+Mục tiêu chung của chương trình đào tạo:
Chương trình này nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cho người học ngành chăn nuôi thú y trình độ trung học, đồng thời nhằm giáo dục người học để có được thái độ lao động tốt, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có tác phong lao động nghiêm túc, có ý thức xây dựng phát triển cộng đồng, có sức khoẻ, có ý thức trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của Tổ quốc và có năng lực học tập suốt đời.
+Mô tả vắn tắt chương trình đào tạo:
Mục tiêu chương trình đào tạo chăn nuôi thú y nhằm đào tạo ra những người có thể làm việc trong các thành phần kinh tế, các cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp nông nghiệp của nhà nước cũng như tư nhân. Công tác ở các cơ quan thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của các địa phương, nông trại hoặc trực tiếp xây dựng kinh tế hộ gia đình.
Chương trình đào tạo sẽ cung cấp những cơ hội cho học sinh thực hiện chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy trình kỹ thuật và tiếp cận những thông tin, những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới của ngành vào sản xuất.

Ngành Trồng trọt, BVTV, Hoa cây cảnh và cảnh quan
Chương trình đào tạo đối với đào tạo TH kỹ thuật ngành trồng trọt mã số 14-01 được ban hành năm 1992 theo Quyết định số 235 NN-TCCB/QĐ của bộ trưởng Bộ NN&CNTP nay là Bộ NN&PTNT được đưa vào thực hiện hơn 10 năm, đã góp phần đào tạo nên đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng đất nước. Tuy nhiên thể hiện một số mặt bất cập về nội dung kết cấu và thời lượng phân bổ cho các hoạt động trong quá trình đào tạo.
Trong cơ cấu về thời lượng, kiến thức lý thuyết chiếm tỷ lệ quá cao (65%), trong khi thời gian dành cho các hoạt động thực hành thấp. Học sinh sau khi ra trường chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu về tay nghề.
Nhiều nội dung trong chương trình đào tạo đã trở nên lạc hậu so mức độ phát triển của khoa học công nghệ, thậm chí so với thực tế sản xuất.
Các điều kiện về cơ sở vật chất cho đào tạo TCCN đã có nhiều thay đổi theo hướng năng cao và hiện đại hoá, đòi hỏi nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện quá trình đào tạo phải được thay đổi theo để nâng cao chất lượng đào tạo.
Việc xây dựng chương trình mới nhằm thống nhất về nội dung và thời lượng đào tạo đối với các trường cùng thực hiện chương trình.
Làm căn cứ cho việc xây dựng chương trình các chuyên ngành trong đào tạo ngành trồng trọt
Tạo cơ sở cho việc tổ chức thực hiện và quản lý chương trình của các cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo.
+Mục đích của việc xây chương trình
Xây dựng, phê duyệt, đào tạo thử nghiệm, hiệu chỉnh và hoàn thiện chương trình nhằm đưa vào thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc về đào tạo TCCN thay thế chương trình cũ đã được xây dựng hơn 10 năm trước đây.
+Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu chung: Đào tạo kỹ thuật viên trung cấp
-Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
-Có kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành tốt, giải quyết được một số vấn đề thông thường về kỹ thuật đặt ra trong quá trình sản xuất ngành trồng trọt.
-Có khả năng tổ chức thực hiện các quy trình trong sản xuất ngành trồng trọt.
Mục tiêu cụ thể:
Đào tạo cán bộ kỹ thuật viên trung học với các tố chất sau:
A. Về phẩm chất chính trị và đạo đức.
-Nắm được đường lối chính sách cơ bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương chính sách của ngành.
-Có ý thức về quyền và trách nhiệm của công dân.
-Yêu và gắn bó với nghề.
-Có lối sống lành mạnh văn minh, trung thực.
B. Về chuyên môn:
-Hiểu biết những kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành. Có khả năng vận dụng vào thực tế sản xuất.
-Có năng lực thực hành tốt, thực hiện và tổ chức thực hiện được các kỹ năng chuyên môn thuộc ngành trồng trọt bao gồm: giống cây trồng, kỹ thuật thâm canh, bảo vệ thực vật vv...
-Có thể tham gia thực hiện các quy trình sản xuất thuộc lĩnh vực trồng trọt.
C. Về quản lý kinh tế:
-Nắm được một số vấn đề cơ bản về tổ chức quá trình sản xuất, hạch toán kinh tế.
-Có khả năng chỉ đạo một nhóm công nhân thực hiện tốt quy trình sản xuất và vận dụng hạch toán một số chỉ tiêu cơ bản đối với sản xuất ngành trồng trọt.
D. Về sức khoẻ:
-Có sức khoẻ tốt đáp ứng yêu cầu của công việc ngành trồng trọt
+Mô tả (vắn tắt) về chương trình đào tạo
- Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành trồng trọt là chương trình giáo dục chuyên nghiệp đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ trung cấp về lĩnh vực trồng trọt làm việc trong các cơ quan quản lý về nông nghiệp, cơ quan nghiên cứu và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.
- Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo kỹ thuật viên trung học có bản lĩnh về chính trị, có trình độ chuyên môn (kiến thức và kỹ năng) phục vụ công cuộc phát triển đất nước.
- Các nội dung được đề cập trong chương trình bao gồm: kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn ngành trồng trọt.
- Trong quá trình đào tạo học sinh được trang bị kiến thức lý thuyết trên giảng đường, tham gia các hoạt động thực hành thực tập môn học trong phòng thí nghiệm, đồng ruộng, vườn trường. Thực tập nghề nghiệp trong điều kiện thực tế sản xuất.
- Học xong chương trình này học sinh có khả năng thực hiện tốt các công việc chủ yếu thuộc lĩnh vực trồng trọt như: chọn và nhân giống cây trồng, thực hiện các quy trình thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, điều tra phát hiện và phòng trừ có hiệu quả sâu bệnh hại bảo vệ được môi trường, môi sinh và các nguồn tài nguyên nông nghiệp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bác Hồ ghi vào sổ vàng truyền thống của Nhà trường

::Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới thế nào?

Đẹp & dễ sử dụng

Khá ổn

Bình thường

Rất tệ