Truong dai hoc Nong Nghiep Ha Noi - Hanoi University of Agriculture
  
CHECK MAIL
Email:  
Password:  
 

TÌM KIẾM
Đăng ký môn học
Ba công khai
Giới thiệu sách mới
Học bổng
Hiện trạng giáo trình bài giảng
Dự án Việt - Bỉ
  
Những phong tục trong ngày Tết truyền thống của dân tộc Lào và Camphuchia mang ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc, thanh khiết hóa cuộc sống, là dịp để nuôi dưỡng và hun đúc nghệ thuật dân tộc
Kết quả, đội tuyển đã giành được 05 giải, trong đó có 03 giải ba môn Giải tích, 01 giải ba môn Đại số, 01 giải khuyến khích môn Giải tích