Thông báo

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh sau đại học đợt I năm 2012

 

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nộituyển sinh sau đại học đợt I năm 2012, Đào tạo tiến sĩ các chuyên ngành: Trồng trọt, Di truyền và chọn giống cây trồng, Bảo vệ thực vật, Đất và dinh dưỡng cây trồng, Tưới tiêu cho cây trồng, Quản lý đất đai, Quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế lao động, Kinh tế phát triển, Chăn nuôi động vật, Di truyền và chọn giống vật nuôi, Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi, Dịch tễ học thú y, Sinh sản và bệnh sinh sản gia súc, Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá nông nghiệp và nông thôn. Đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Di truyền và chọn giống cây trồng, Công nghệ sinh học, Công nghệ sau thu hoạch, Chăn nuôi, Thú y, Nuôi trồng thuỷ sản, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, Khoa học đất, Khoa học môi trường, Tưới tiêu cho cây trồng, Quản lý đất đai, Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá nông - lâm nghiệp, Điện khí hoá sản xuất nông nghiệp và nông thôn.

I/ Hình thức và thời gian đào tạo:

Đào tạo thạc sĩ: 1,5 năm - 2 năm;

Đào tạo tiến sĩ: 4 năm nếu có bằng đại học, 3 năm nếu có bằng thạc sĩ;

II/ Điều kiện dự thi/ xét tuyển và môn thi tuyển:

Thi cao học:

- Có bằng đại học ngành đúng hoặc phù hợp; có bằng đại học ngành gần với chuyên ngành đăng kí dự thi đã học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương ngành đúng.

- Thâm niên:

+ Trường hợp được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp: có bằng đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng, ngành phù hợp; có bằng đại học loại khá trở lên thuộc ngành gần nhóm 1 và 2 đã có kết quả học bổ sung kiến thức.

+ Trường hợp khác: có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn dự thi.

- Môn thi tuyển: môn cơ bản, môn cơ sở và môn ngoại ngữ (tiếng Anh).

 

Xét tuyển nghiên cứu sinh:

- Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

- Có bài luận về dự định nghiên cứu và dự địnhđề cương đề tài luận án.

- Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

III/ Hồ sơ và thời gian thi tuyển:

          Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tuyển sinh đợt I năm 2012 tại trường vào tháng 3 năm 2012. Phát hành và nhận hồ sơ dự thi tại: Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Gia Lâm, Hà Nội từ ngày 01/11/2011 đến ngày 30/11/2011 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và sáng thứ 7 hàng tuần. Thời gian ôn thi dự kiến từ 01/12/2011 đến 12/2/2011.

Chi tiết xin liên hệ: Ban đào tạo thạc sĩ: ĐT: 04 6261 7649/04 6261 7529, Email: thuha@hua.edu.vn;

                                Ban đào tạo tiến sĩ:  ĐT: 04 6261 7614, email: nvpho@hua.edu.vn;

                                Website: http://www.hua.edu.vn (Mục Các viện → Viện Đào tạo Sau đại học).

 

Hồ sơ đăng ký cao học

Hồ sơ đăng ký nghiên cứu sinh

                       

Nơi nhận:

- Các đối tượng dự thi;

- Ban biên tập website;                                   

- Lưu SĐH, VTHC.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

PGS.TS. Trần Đức Viên


Về trang trước Bản in Về đầu trang