Thông báo

THÔNG BÁO

Về nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương

 

Căn cứ vào Luật Lao động về việc nghỉ bù các ngày Lễ, Tết trong năm. Ban Giám hiệu thông báo tới CBVC, sinh viên kế hoạch nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương như sau :

- Kế hoạch giảng dạy, học tập vào ngày thứ Bẩy ngày 31/3/2012 (tức ngày 10/3 âm lịch) vẫn làm việc theo kế hoạch. Toàn thể CBVC, sinh viên Trường nghỉ bù vào ngày thứ Hai ngày 02/4/2012 (tức ngày 12/3 âm lịch).

- Các thầy, cô có kế hoạch giảng dạy theo lịch vào ngày trên nếu không thực hiện dạy bù được đề nghị chuyển lịch dạy vào tuần dự phòng cuối cùng của học kỳ.Riêng lịch thi do Phòng Đào tạo Đại học bố trí được thực hiện theo kế hoạch.

- Các đơn vị chức năng bố trí người trực đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ Lễ.

Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các đơn vị phổ biến thông báo này tới toàn thể CBVC, sinh viên Trường biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu VTHC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS. TS Trần Đức Viên


Về trang trước Bản in Về đầu trang